Plåthallen

Vinterförvaring inomhus

Det finns ett begränsat antal med platser för vinterförvaring inomhus i "Plåthallen". Endast medlemmar har tillträde.
Ca 50 båtar får plats

 

Priset är 75 kr/ m2 och säsong + 0,5 m runt båt.

Kontakta hamnfogden för mer information.

Kom ihåg! De båtar som blir kvar inne efter 1 juli får betala 1/2 avgift, dvs 37,5 kr/m2


OBS, förskottsbetalning, när ni tilldelats plats ska det betalas in 10 dagar efter tilldelning. Kopia på giltig båtförsäkring är ett krav.

 

Inkörning påbörjas tidigast den 1 okt

och sker sedan löpande till den 31 okt

 

Utkörning påbörjas tidigast den 1 maj

och sker löpande till 30 juni (ställs ut på gården)

 

Håll rent

Vi har numrerade uppställningsplatser och då ansvarar varje båtägare för sin plats att det inte finns något skräp kvar på platsen efter utkörning på våren, annars debiteras städavgift.

Strömuttag för t e x laddning sitter på väggen i hallen och sätts på med timer vid porten.

OBS, kablarna ska dras ut ur uttagen innan ni går därifrån!

 

Hamnfogde:

Christer Munther

070-887 27 61

Vinterförvaringsavtal, klicka här>

Nya plåthallen


V 15 2021: Slutbesiktat och färdigt


V 12: Taket färdigt

V 10: Taket på östra sidan är på plats

V 8: Portarna är insatta

V 7: Väggarna är uppsatta

V 5: Väggplåtar börjas sättas upp


V 4: All skruvläkt är på plats i tak och vägg


V 2: Hallbygget startar

Beräknad byggtid ca 8 veckor, beroende

på väder


V 49: Leverans av stomme och uppsättning

V 48: Försenat

V 47: Försenat

V 46: Försenat


V 45: Finsjustering vid dörrar


V 44: Asfalterat inuti den nya hallen


V 42-43: Nu börjas det att läggas ut
pålplint och topplager grus för asfaltering


V 39-40 Markarbetet kommer nu att börja med att grusa upp hela marken och sedan ska pålplintar läggas ut och sedan asfalteras.


V 36-37 Markarbetet börjas


Ritning och bygglovshandlingar inlämnade till kommunen


Vi kan kanske kapa tiden för inflyttning genom att vara behjälpliga med att montera plåt på hallen, detta kommer att meddelas senare när och i vilken omfattning vi ska hjälpa till.


Ny hall är beställd och leveranstiden på den är ca 6-7 veckor, sedan ska hallen färdigställas med takisolering (kondensskydd)


Efter "Stenahallen" brann den 3 juli 2020 är området sanerat och rensat.
Det har kapats bort en del träd som var brandskadade och även passats på att kapa en del andra träd samtidigt.