Organisation

Styrelsen

Ordförande

Fredrik Emsevik

070-584 41 88

Sekreterare

Eva Mjörnerud

070-400 50 01

Kassör

Jenny Salomonsson

073-997 68 57

Ledamot

Ken Rosén


Ledamot

Bo Nilsson


Suppleant

Peter Palmertz


Suppleant

Tommy Björkström


Revisor

Henry Christensen


Revisor

Anders Tystrand


Valberedning

Andreas Hjärtqvist


ValberedningValberedningArbetsutskott

Ledamot AU

Christer Munther

070-887 27 61

Ledamot AU

Roy Ottoson

070-752 24 00

Ledamot AU

Markus Bäckström

070-725 24 21

Övriga

Maskinansvarig

Jocke Sjöberg

072-233 47 20

Maskinansvarig

Anders Fredriksson

072-711 45 33

Maskinansvarig

Vakant


Stugvärdsansvarig

Anders Knutsson

070-729 88 99

BAS-K/ Web ansvarig

Roy Ottoson

070-752 24 00

Hamnfogde

Christer Munther

070-887 27 61

Kranförare

Christer Munther

070-887 27 61

Stefan Larsson

070-650 89 21

Sam Eriksson

070-517 20 62

Bryggfogdar/Nyckelansvariga

Tegeludden +

Lena Olsson

070-722 28 72

Kärringberget

Thomas Gustafsson

070-557 11 23