Om klubben

Lite historia.


Den 3:e April 1950 bildades Slottsbrons Motorbåtsklubb med en årsavgift på endast 3 kr. Klubben bytte namn 1980 till (dess nuvarande namn) Slottsbrons Båtsällskap.

Sjöstugan


När klubbmedlemmarna 1961, började se sig om efter en samlingsplats fanns det två förslag på lämpliga platser - Dragsön eller Borgvikssjön. Det beslutates att samlingsplatsen skulle byggas vid Borgvikssjön och 1962 skänkte Slottsbrons Bruk en barack till klubben, som rustade upp den för att användas som stuga vid Borgvikssjön. Denna första "klubbstuga" stod färdig 1965.


År 1991 beslutade klubben att pga stugans dåliga skick, att bygga en helt ny stuga och passade under bygget på att anlägga en fast brygga. Bryggan förlängdes 2006 för att få plats med mer båtar när klubben växte och fick fler medlemmar. För att öka säkerheten byttes den gamla delen av bryggan ut år 2011. Klubben byggde också en ny och större grillplats (2005-2006) och anlade en mulltoa (2010-2011).

Hemma Hamnen vid Tegeludden och Kärringberget


7 November 1977 fick klubben disponera Tegeludden och en lyftkran av Billerud AB, på villkoret att de underhöll kranen och såg till att området var städat. År 1985 anlades nya bryggor vid Tegeludden och redan året innan hade nya bryggor anlagts vid Kärringberget. Dessa hade tyvärr byggts i ej tryckat virke och klubben var tvungen att ersätta dom mellan 1994-1995.


1987 byggde klubben ett nytt kranhus med tillhörande förråd vid lyftkranen. När klubben senare ville bygga båtskjul på Tegeludden köpte  de år 2000 marken av de dåvarande ägarna Stora Enso.


Sommaren 2003  blåstes lyftkranen ner efter att ha blivit träffad av en tromb under en sommar storm. Efter detta renoverades kranen - nya staglinor och ett nytt lyftok sattes i och kranen målades om, och tack vare god insats från klubb-medlemmar stod kranen redo för båtlyft redan samma höst (2003).


2011 stod ett nytt båtskjulsbygge klart med 22 fack på andra sidan vägen (vi växer).


 

Tuffa år i Slottsbrons BS

På ett årsmöte 1976 kom frågan upp om en nedläggning av klubben och överlåtelse till Grums MBK. Frågan skulle tas upp nästa möte. 12 maj 1977 frågan kvarstår om nedläggning eller sammanslagning med Grums MBK.


Frågan flyttas till 25:e maj 1977 som då röstades ner och ny styrelse bildades.


Årsmötet den 18/11-81 på dagordningen åter igen röstning om eventuell sammanslagning med Grums BS. Pga dålig aktivitet i klubben, inget  intresse har visats från medlemmarna och stuga - bryggor börjar förfalla. Men sammanslagningen avslogs och har sen dess aldrig kommit på tal igen.

 

Nutid

Det mesta i klubben är i dagens läge i bra skick, mycket ideellt arbete har utförts under flera år och medlemsantalet har stadigt ökat.

Vi har byggt ny klubbstuga på Tegeludden färdig 2016, vi har förvärvat "gamla Stena" fastigheten under 2016 och det har uppförts 20 st nya båtskjul på fastigheten. Vi har även tillgång till vinterförvaring inomhus i "gamla Stena" till ca 50-60 båtar. Som tyvärr brann ned i juli 2020, men ny plåthall förs upp på samma ställe och är färdig 2021.