Kranen

Kranregler

Lyft av båt sker på båtägarens ansvar. Ni ska därför kontrollera att ni har en giltig försäkring på båten. Slottsbrons Båtsällskap och kranförare avsäger sig allt ansvar för eventuella skador som uppkommer vid lyft.


Lyft av båtar vid sjösättning och upptagning kan beställas hos nedanstående personer.

Pris per lyft är 200 kr för medlem, samt 350 kr för icke-medlem.

Transport av båtvagn/ kärra

För transport av båtar vid sjösättning och upptagning av båtar

Observera att all transport sker på Båtägarens risk. Ni ska därför kontrollera att ni har en giltlig försäkring. Slottsbrons Båtsällskap avsäger sig allt ansvar för eventuella skador som uppkommer i samband med transport av båten.


Priset för transport inom marina områdetTegeludden är 100 kr

Pris för andra transporter, t.ex. inom Slottsbrons eller Grums samhälle, får ni på förfrågan av någon av nedanstående kontaktpersoner.


Kontaktpersoner för transport av båt

Christer Munther,  070-887 27 61

Stefan Larsson

Sam Eriksson