Uppställning/ karta

Vinteruppställning ute

Kontakta hamnfogde för att få ansvisad plats

 

Ström finns på 2 ställen, vid rälsen och vid södra gaveln på Båthus A 

Ej för permanent laddning, endast vid närvarande.

 

Vinteruppställningsplatser vid marinan Båthus A

2 st platser på rälsvagn finnes också.

Vinteruppställningplatser andra sidan vägen vid Båthus B.

Vagnuppställningsplats, sommar, OBS, uppmärkning av vagn (telnr)obligatorisk

Ström finns vid plats 4 men mer kommer att sättas upp.

Ej för permanent laddning, endast för tillfällig laddning och arbete.