Marinan

Marinan Tegeludden

Ansvarig för hamnen vid Tegeludden ska kontaktas vid uppställning utomhus för vinterförvaring för anvisad plats.


Pris för medlem 100 kr/ vinter (säsong)


Båt som står och ej brukas på 2 år tillkommer en uppställningsavgift 3:e året på 1000kr/ år (finns speciella undantag, kontakta då hamnfogde eller styrelse)


Vi kommer att göra numrerade uppställningsplatser och då ansvarar varje båtägare för sin tilldelade plats att det inte finns något kvar på uppställningsplatsen efter iläggning på våren, detta gäller Tegeludden.

Vinterförvaring inomhus

Det kommer att finnas ett begränsat antal med platser för vinterförvaring inomhus i "Träskjulet".

Priset är 75 kr/ m2 och säsong.

Kontakta hamnfogden för mer infomation, eller läs mer under fliken "Träskjulet"

Hamnfogde

Christer Munther

070-887 27 61