Avgifter

Avgifter 2024:

Medlemsavgift

250 kr/ år

Bryggavgift

300 kr/ breddmetern/ år

Arrendeavgift för båtskjul

3,20 kr/m2/ år

Försäkringskostnad båtskjul

5,00 kr/m2/ år

Uppställningsavgift (plåthallen)

75 kr/ m2/ år  (+ 0,5 m runt båt)

Uppställningsavgift (ute)

100 kr/ vinter eller sommar

Ej utförd arbetsdag

500 kr

Kranlyft

250 kr/ medlem  400 kr för icke medlem

Orgnr: 874001-6582
Plusgiro: 213 25 52-7 (Obs, nytt 2024)
Swishnr: 123  654 18 74 (Obs, nytt 2024)

Adress: Garvaregatan 9B, 652 20 Karlstad (kassör)
Besöksadress: Önavägen Tegeludden, Slottsbron (marina)

Arbetsdag

Varje "aktiv" medlem, de som har bryggplats, vinteruppställning eller skjul är det obligatoriskt att närvara på minst en av tre arbetsdagar om året. Arbetsdagarna annonseras här på hemsidan under våren.


Tiderna för arbetsdagarna är 10:00 - 15:00 (inskrivning 09:45 -10:15)

Klubben bjuder på lättare lunch under dagen (ca kl 13:00)


Om inte man deltar på en obligatorisk arbetsdag så kan man kontakta hamnfogden för att göra andra uppgifter på andra dagar.
Om man uteblir helt under säsongen debiteras ni med
500 kr

Båtförsäkring

För varje nytecknad försäkring som tecknas av båtklubbens medlemmar i Svenska Sjö får klubben ett engångsbelopp på 400kr, så jämför gärna försäkringsbolagen och ha detta i åtanke.

Länk till Svenska Sjö finns nedan.