Hem

Välkommen till Slottsbrons Båtsällskap


Nyheter


Årets arbetsdagar 2022

23 april, 7 maj och 17 september

Arbetsdagarna börjar 10:00 med närvaroanmälan sedan är det med lunch kl 12:30. Se till höger här vad som ska göras. Arbetsdagen slutar kl 16:00

-----------------------------------------------------

Förarintyg vattenskoter !
Från 1/5 2022 blir det obligatoriskt med förarintyg på vattenskoter.
Ni som har förarintyg sen tidigare kan ansöka om förarintyg hos
Transportstyrelsen.

-----------------------------------------------

Hastighet vid bryggorna

Snälla, håll låg hastighet och orsaka ej onödigt höga svallvågor förbi våra bryggor

och de sjöbodar som finns vid norra bryggan.
Det sliter väldigt både på bryggor och båtförtöjningar.

OBS! Absolut förbjudet att köra vattenskoter under Önabron med hög hastighet

Tänk på våra sjöfåglar som häckar med ungar på våren/försommaren,
håll låg hastighet och avstånd
!!

------------------------------------------------

Tomma båtplatser!

Om ni inte ska sjösätta, meddela bryggfogde så klubben kan hyra ut platsen under säsongen. Detta är klubbens policy, inga tomma outnyttjade båtplatser.

OBS, ni blir inte av med era platser, meddela bryggfogden när ni ska sjösätta igen.

-------------------------------------------------------

Glöm inte att märka upp era kärror
 med namn eller telnr,
Ej uppmärka kärror kommer att
avhysas  pga av platsbrist

------------------------------------------------

Latrintömmning

Finns vid Bloms bogsertjänst

Arbetsdag/ att göra


Nästa arbetsdag

23 april kl 10:00

-------------------------------------------------

Artiklar i tidningen efter branden


VF 4 juli


VF 4 juli