Hem

Välkommen till Slottsbrons Båtsällskap


Nyheter

 

Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte den 20/2 kl 18:00

i Strandgården.

Årsmötehandlingar >>

-------------------------------------------------------

Ang förslag om båtskatt

Svaromål från SBU angående Havsmiljöinstitutets rapport

Läs svaret här >

-------------------------------------------------------

Glöm inte att märka upp era kärror
 med namn eller telnr,
Ej uppmärka kärror kommer att avhysas nästa år pga av platsbrist

-------------------------------------------------------

Hastighet vid bryggorna

Snälla, håll låg hastighet och orsaka ej onödigt höga svallvågor förbi våra bryggor. Det sliter både på bryggor och båtförtöjningar.

Tänk också på våra sjöfåglar som har ungar på våren, håll avstånd.

------------------------------------------------

Hjälp Hav och Vattenmyndigheten 
och SLU med rapportering av 
främmande (invasiva) arter!


Främmande och invasiva arter i våra farvatten är ett växande hot mot våra inhemska vattendrag och arter. Vi måste hjälpas åt genom att rapportera alla iakttagelser inom detta område. För mer information se länkarna nedan

Inrapportering kan göras på 
nedanstående  länk:


https://www.artdatabanken.se/aktuellt/artdatabankens-nyheter/inrapporteringslosning-for-invasiva-arter/

Ni kan också ladda ner en APP till mobilen  för inrapportering. 
Hämta APPen på nedanstående länk:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/rappen---rapportering-av-vattenorganismer.html

Mera information finner Ni på:
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter.html

---------------------------------------------------

Efterlysning!

Vi efterlyser engagerade medlemmar
för uppgifter i klubben:
Stugvärdsansvarig, Valberedning

 Hör gärna av er till styrelsen i fall ni är intresserade

---------------------------------------------------

Tomma båtplatser!

Om ni inte ska sjösätta, meddela bryggfogde så klubben kan hyra ut platsen under säsongen. Detta är klubbens policy, inga tomma outnyttjade båtplatser.

OBS, ni blir inte av med era platser, meddela bara bryggfogde när ni ska sjösätta igen.

------------------------------------------------

Latrintömmning

Finns vid Bloms bogsertjänst

Blogg


Här kan vi kommunicera i bloggen för de som inte har eller vill ha Facebook..

När ni ska logga in så gäller detta:

(och för alla)

E-post: medlem@sbss.se

Lösenord: sbss2017

OBS, klicka inte i "kom i håg mig"


Detta är nödvändigt för att inte robotar ska hacka sig in.


Klicka här


© All Rights Reserved, Slottsbrons Båtsällskap 2016