Hem

Välkommen till Slottsbrons Båtsällskap


Nyheter


Vi har nu fått ett Swishnummer:

123 331 40 77
-----------------------------------------------


Hastighet vid bryggorna

Snälla, håll låg hastighet och orsaka ej onödigt höga svallvågor förbi våra bryggor

och de sjöbodar som finns vid norra bryggan.
Det sliter väldigt både på bryggor och båtförtöjningar.

OBS! Absolut förbjudet att köra vattenskoter under Önabron med hög hastighet

Tänk på våra sjöfåglar som häckar med ungar på våren/försommaren,
håll låg hastighet och avstånd
!!

------------------------------------------------

Tomma båtplatser!

Om ni inte ska sjösätta, meddela bryggfogde så klubben kan hyra ut platsen under säsongen. Detta är klubbens policy, inga tomma outnyttjade båtplatser.

OBS, ni blir inte av med era platser, meddela bara bryggfogde när ni ska sjösätta igen.

-------------------------------------------------------

Glöm inte att märka upp era kärror
 med namn eller telnr,
Ej uppmärka kärror kommer att
avhysas  pga av platsbrist

------------------------------------------------

Latrintömmning

Finns vid Bloms bogsertjänst

Arbetdag/ att göra

Nästa arbetsdag


-------------------------------------------------

Artiklar i tidningen efter branden


VF 4 juli


VF 4 juli