Hem

Välkommen till Slottsbrons Båtsällskap


NyheterOBS!
Arbetsdag 2

15 juni kl 10:00-15:00
 Obligatorisk anmälan
09:45-10:00 i klubbhuset

--------------------------------------------------

Länk till bryggkö: här>
--------------------------------------------------

Rabatt på Batterilagret

Medlemmar i klubben har 28% rabatt
om ni anger medlemskap

-----------------------------------------------------

Kom ihåg!
Båtar som står inne i plåthallen efter
1 juli får betala 1/2 avgift, dvs 37,5 kr/m2

-----------------------------------------------

Hastighet vid bryggorna

Snälla, håll låg hastighet och orsaka ej onödigt höga svallvågor förbi våra bryggor

och de sjöbodar som finns vid norra bryggan.
Det sliter väldigt både på bryggor och båtförtöjningar.

OBS! Absolut förbjudet att köra vattenskoter under Önabron med hög hastighet

Tänk på våra sjöfåglar som häckar med ungar på våren/försommaren,
håll låg hastighet och avstånd
!!

------------------------------------------------

Tomma båtplatser!

Om ni inte ska sjösätta, meddela bryggfogde så klubben kan hyra ut platsen under säsongen. Detta är klubbens policy, inga tomma outnyttjade båtplatser.

OBS, ni blir inte av med era platser, meddela bryggfogden när ni ska sjösätta igen.

-------------------------------------------------------

Glöm inte att märka upp era kärror
 med namn eller telnr,
Ej uppmärka kärror kommer att
avhysas  pga av platsbrist

------------------------------------------------

Latrintömmning

Finns vid Bloms bogsertjänst 


Från och med 1 maj 2022 krävs
förarbevis för att köra vattenskoter


 Tänk på det här:

 • Intensiv körning inom ett begränsat område orsakar oljud och buller.
  Det kan vara mycket störande för både människor och djur.

 • Kör aldrig vattenskoter nära badande människor.

 • Kör aldrig vattenskoter där du kan påverka växt- och djurliv på ett negativt sätt. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador.

 • Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.

 • Kör inte vattenskoter på ett sätt som är störande för fågellivet.

 • Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, exempel under häckningstiden.


 Kör vattenskoter på säkert sätt

 • Följ hastighetsbegränsningarna och sjövägsreglerna..

 • Visa hänsyn - både till andra människor och till djur och natur.

 • Det är inte tillåtet att köra vattenskoter inom skyddsområden.

Artiklar i tidningen efter branden


VF 4 juli


VF 4 juli