Organisation

Styrelsen 2017

Ordförande

Fredrik Emsevik

070-584 41 88

Sekreterare

Eva Mjörnerud

070-400 50 01

Kassör

Hans Wallgärd

0555-615 02

Ledamot

Ken Rosén


Ledamot

Bo Nilsson


Suppleant

Peter Palmertz


Suppleant

Tommy Björkström


Revisor

Henry Christensen


Revisor

Ronny Johansson


Valberedning

Andreas Hjärtqvist


ValberedningValberedningArbetsutskott

Ledamot AU

Christer Munther

070-887 27 61

Ledamot AU

Roy Ottoson

070-752 24 00

Ledamot AU

Markus Bäckström

070-725 24 21

Övriga

Maskinansvarig

Jocke Sjöberg

0555-41687

Maskinansvarig

Anders Fredriksson

072-711 45 33

Maskinansvarig

Urban Sundin

072-706 45 06

StugvärdsansvarigIT/ Web ansvarig

Roy Ottoson

070-752 24 00

Hamnfogde

Christer Munther

070-887 27 61

Kranförare

Christer Munther

070-887 27 61

Stefan Larsson

070-650 89 21

Sam Eriksson

070-517 20 62

Uno Blom

070-397 43 95

Bryggfogdar

Tegeludden

Peter Larsson

070-860 48 70

Kärringberget

Jörgen Pettersson

076-786 15 31

© All Rights Reserved, Slottsbrons Båtsällskap 2016