Avgifter/ Stadgar

Avgifter:

Medlemsavgift

200 kr/ år

Bryggavgift

300 kr/ breddmetern/ år

Arrendeavgift för båtskjul

3,20 kr/m2/ år

Försäkringskostnad båtskjul

5,00 kr/m2/ år

Uppställningsavgift (inomhus)

75 kr/ m2/ år  (+ 0,5 m runt båt)

Uppställningsavgift (ute)

100 kr/ vinter (eller säsong)

Ej utförd arbetsdag

500 kr

Kranlyft

200 kr för medlem 350 kr icke medlem

Orgnr: 874001-6582, Bankgiro: 610-5407

Arbetsdag

Varje "aktiv" medlem, de som har bryggplats, vinteruppställning eller skjul är det obligatoriskt att närvara på minst en av tre arbetsdagar om året. Arbetsdagarna annonseras här på hemsidan under våren.


Tiderna för arbetsdagarna är 10:00 - 16:00 (inskrivning 10:00 -10:30)

Klubben bjuder på lättare lunch under dagen.


Om inte man deltar på en obligatorisk arbetsdag så kan man kontakta hamnfogden för att göra andra uppgifter på andra dagar. Om man uteblir helt under säsongen debiteras ni med 500 kr

Båtförsäkring

För varje nytecknad försäkring som tecknas av båtklubbens medlemmar i Svenska Sjö får klubben ett engångsbelopp på 400kr, så jämför gärna försäkringsbolagen och ha detta i åtanke.

Länk till Svenska Sjö finns nedan.

© All Rights Reserved, Slottsbrons Båtsällskap 2016