Båtskjulen

Båtskjul

Vi har 3 st båtshusföreningar på Båtsällskapets område.

Varje båtskjul/ fack ägs av enskilda medlemmar men samverkar med byggnation, underhåll som förening. Totalt är det 60 st båtfack fördelade på dessa föreningar.

 

Försäljning/köp

Försäljning av båtskjul/fack anmäls till styrelsen innan försäljning och sedan kontaktas styrelsen när ny köpare finnes för arrende/ kontraktsskrivning.

OBS, köpare måste bli/ godkännas som medlem innan köp.

 

Elförbrukning

Avläsning och rapportering senast den 15 okt till respektive kontaktperson.

Om inrapportering inte skett debiteras ni med 1000 kr

 

Kontaktperson Båthusförening A

Patrik Adolfsson, 070-222 96 14

 

Kontaktperson Båthusförening B

Peter Palmertz,  070-543 72 10

 

Kontaktperson Båthusförening C

Inge Fransson, 070-445 21 08

 

© All Rights Reserved, Slottsbrons Båtsällskap 2016