Bryggor

Bryggor

Är lokaliserade på två ställen:


Tegeludden, Slottsbron vid båthamnen


Kärringberget, Slottsbron vid Bloms Bogsertjänst  (E18/45 bron över till Grums)


Endast medlemmar kan ansöka om bryggplats, i menyn "Båtklubben" finns ett ansökningsformulär för medlemskap.

Det är kö på platser så ansök om medlemskap och kontakta bryggfogden så ni står i kö.

Bryggfogdar

Tegeludden

Peter Larsson

070-860 48 70

Kärringberget

Jörgen Pettersson

076-786 15 31

Bryggregler

Endast medlemmar i Slottsbrons Båtsällskap kan få båtplats vid sällskapets bryggor. Detta gäller även kölista till båtplats.

All uthyrning av båtplatser skall gå genom båtsällskapet.

Ingen andrahands uthyrning av båtplatser får förekomma.

Varje bryggplatsinnehavare skall se till att eventuell boj är synlig, samt att stötdämpare/bryggfendrar på bryggor och Y-bommar ser prydliga ut.


Båtplatsinnehavaren skall förtöja båten på ett säkert sätt.

Ingen förtöjning av båtar vid bryggorna vintertid.

Ingen förtöjning av båtar eller andra flytetyg får ske på annan än därför avsedd plats.


Tillägg från den 1 mars 2017:

Klubbens policy är att vi inte ska ha tomma outnyttjade båtplatser när det står många i kö, så vi har beslutat följande:


Båtplatsinnehavare som inte sjösätter meddelar bryggfogde, som sedan hyr ut platsen under säsongen via kösystemet. OBS: Innehavaren blir inte av med platsen utan kan efter meddelade till bryggfogde återta platsen nästkommande säsong om sjösättning ska ske.


Tillägg från den 28 april 2005:

Tillfällig utlåning/uthyrning av båtplats får ej ske utan styrelsens medgivande. Om ovanstående regler ej följs kan platsen förverkas.


Depositionsavgiften för nyckel är 200 kr.


Om platsen sägs upp återbetalas depositionsavgiften.

Vid uppsägning av platsen skall nyckeln ovillkorligen återlämnas. Om ej så sker förbinder sig båtplatsinnehavaren att betala en straffavgift om 500 kr.


Underskrift krävs för att erhålla nyckel, sker på särskild av båtsällskapet upprättad lista.

© All Rights Reserved, Slottsbrons Båtsällskap 2016