Organisation

Styrelsen 2017

Ordförande

Fredrik Emsevik

070-584 41 88

Sekreterare

Eva Mjörnerud

070-400 50 01

Kassör

Hans Wallgärd

0555-615 02

Ledamot

Ken Rosén

 

Ledamot

Bo Nilsson

 

Suppleant

Peter Palmertz

 

Suppleant

Tommy Björkström

 

Revisor

Henry Christensen

 

Revisor

Ronny Johansson

 

Valberedning

Andreas Hjärtqvist

 

Valberedning

 

 

Valberedning

 

 

Arbetsutskott

Ledamot AU

Christer Munther

070-887 27 61

Ledamot AU

Roy Ottoson

070-752 24 00

Ledamot AU

Markus Bäckström

070-725 24 21

Övriga

Maskinansvarig

Jocke Sjöberg

0555-41687

Maskinansvarig

Anders Fredriksson

072-711 45 33

Maskinansvarig

Urban Sundin

072-706 45 06

Stugvärdsansvarig

 

 

IT/ Web ansvarig

Roy Ottoson

070-752 24 00

Hamnfogde

Christer Munther

070-887 27 61

Kranförare

Christer Munther

070-887 27 61

Stefan Larsson

070-650 89 21

Sam Eriksson

070-517 20 62

Uno Blom

070-397 43 95

Bryggfogdar

Tegeludden

Peter Larsson

070-860 48 70

Kärringberget

Jörgen Pettersson

076-786 15 31

© All Rights Reserved, Slottsbrons Båtsällskap 2016